Welkom


De Companje is een communicatiepraktijk voor verhalend vermogen: corporate storytelling, verteltraining en tekst. Het onderscheidend vermogen van De Companje ligt in creativiteit, spitsvondigheid en vooral heel veel ervaring in het bloot leggen, vormgeven en vertellen van verhalen.